Skilfully Preventing Derriere

Ballad Of Thunder Road

Utvecklingsstörning och fetma

När den sammanlagda mängden kalorier i mat och dryck är större än vad kroppen förbrukar sparas överskottet i form av fett. Personer med utvecklingsstörning är oftare feta än andra. Forskarna har visat att överviktiga personer med utvecklingsstörning utvecklar sin övervikt redan tidigt i livet,tidigare än andra barn. Det utvecklingsstörda barnet rör sig oftast mindre redan från början, är kanske mindre nyfiken,kanske lite klumpigare, kanske lite mer omgiven av större försiktighet.